הילולת רבי ישמעאל עם הגאון הינוקא והזמר מוטי שטיינמץ