הפקת חידון ה'דבר מלכות' העולמי בשידור חי לאלפי צופות