מעמד ענק לכבודו של רבי ישמעאל כהן גדול עם גדול הזמר אברהם פריד