השקת בניין חדש עם הסרט הגדול בישראל#השקתבניין #מעיני