דינר יוקרתי לעילוי נשמת הלוחם יוסף כהן הי"ד


החייל יוסף כהן ז"ל